Kategorier
Okategoriserade

Tekniska landvinningar gällande brandlarm i Stockholm

Brandlarm i Stockholm är inte vad de en gång var. Idag är det riktigt högteknologiska innovationer som gäller, vilket skapat en mer brandsäker huvudstad.

Stockholm är en tätbebyggd stad som ställer höga krav på brandsäkerhet. I staden finns ett omfattande nätverk av brandlarmssystem, som samverkar på olika sätt för att skydda såväl invånare som fastigheter. Teknologiska innovationer har under de senaste åren gjort det möjligt att förbättra dessa brandlarms effektivitet, inte minst vad gäller hur snabbt de reagerar vid en eventuell brandfara.

Smarta brandlarm förekommer nu allt oftare i Stockholm. Dessa kan kommunicera med varandra och sända automatiska larm till brandkåren via olika typer av bemannade eller obemannade larmcentraler. När det gäller effektiv släckning av bränder är det mycket viktigt att brandkår kan vara på plats så fort som går, vilket dessa smarta brandlarm möjliggör.

Brandlarm i Stockholm – högkänsliga rökdetektorer och molnövervakning

En vanlig teknologi som används inom brandskydd i Stockholm är brandlarm med rökkänsliga detektorer. Dessa brandlarm upptäcker även mycket tidiga tecken på brand och aktiverar signalen till larmcentralen. En annan teknisk innovation som blir allt vanligare i den svenska huvudstaden är trådlösa brandlarmssystem. Dessa är mycket enkla att installera och erbjuder hög flexibilitet.

I dag erbjuder även många företag som arbetar med brandlarm i Stockholm molnbaserade övervakningstjänster. Med hjälp av dessa tjänster kan användarna övervaka sina brandlarm via en mobilapp. Detta är särskilt uppskattat hos användare som är bortresta längre perioder, eller som har ansvar för ett större antal fastigheter. Sammantaget har modern teknologi verkat mycket positivt för Stockholms totala brandskydd.

Kategorier
Okategoriserade

Fastighetsboxar – skapa en modern fastighet

Hur ser det egentligen ut rent logistiskt i er fastighet? För många så handlar det om väldigt många svaga punkter. Dels så har man omoderna system gällande inpassering – något som innebär en ökad risk för inbrott i både lägenheter och förråd.

Dels så handlar det även om att man har kvar ytterdörrar med brevinkast. Något som innebär en massa onödigt spring i fastigheten och som dessutom även det ger en större risk för ovälkommet besök. Brevinkastet är den svagaste punkten på varje dörr och genom att välja en säkerhetsdörr – som saknar den öppningen – så skapar man också en större trygghet.

Ökad säkerhet genom fastighetsboxar

Brev och post? Genom att välja fastighetsboxar snarare än brevinkast så får man dels en effektiv lösning på detta – men även en väldigt snygg sådan. Fastighetsboxar placeras direkt vid entrén och varje enskild lägenhetsinnehavare ges också en egen box där namnet tydligt står – och där en säker låsanordning finns installerad. Detta gör att en brevbärare enkelt kan hantera alla brev, all reklam och all övrig post – exempelvis paket – och att man genom detta också slipper springet i fastigheten.

Att man väljer bort brevinkast till förmån för fastighetsboxar gör även att brus och oljud reduceras bort – varje lägenhet får en lugnare inomhusmiljö – och där exempelvis matos effektiv blockeras.

En annan fördel med att ha en ytterdörr utan ett brevinkast är att det ger en större säkerhet i händelse av brand. Börjar det brinna så kan den giftiga röken leta sig in genom brevinkastet. Saknas ett sådant så köper man sig också viktiga minuter som i slutändan kan vara skillnaden mellan liv och död.

Snygga trapphus skapar trivsel

Den absolut största fördelen med fastighetsboxar handlar emellertid om det estetiska lyft de ger ett trapphus. Det spelar ingen roll vilken typ av arkitektur som en fastighet är byggd i – fastighetsboxar kan anpassas mot både äldre och mot mer moderna byggnader och interiörer. Samma sak gäller även för måtten: du kan välja mellan en massa olika storlekar, höjder, bredd och djup – och dessutom välja mellan egentligen vilka färger som helst.

Fastighetsboxar tar interiören till en ny nivå och talande är att många som väljer att renovera och exempelvis måla om i samma veva också väljer att ta steget mot att investera i fastighetsboxar. Det ger en sober, snygg och fräsch stämning i trapphuset. Något som dels ger ett fint välkomnande till gästerna, men som även bidrar till en ökad trivsel.

Med trivseln kommer också det personliga ansvaret i att hålla rent och snyggt på köpet. De boende anstränger sig för att hålla efter i trapphuset på ett tydligare sätt och genom detta kommer också en bättre grannsämja. Fastighetsboxar har, helt enkelt, väldigt många fördelar.

Kategorier
Okategoriserade

Förenkla undervisningen med en smartboard

Har du hört talas om en smartboard? Tänk vad praktiskt att skriva upp uppgiften på tavlan och sedan dela skärmen med eleverna så att de kan jobba vidare.

Känner du att det är dags för undervisningen att ta ett steg framåt? Sanningen är den att vi verkligen behöver trycka på en förändring när det kommer till undervisning och skola. En bra undervisningsmiljö är en plats där eleverna verkligen får lära sig på ett sätt som är anpassat efter den moderna värld de lever i. Med en interaktiv skrivtavla så uppnår du just det målet.

Visste du att med en interaktiv skrivtavla, det vill säga en smartboard, så kan du dela skärmen med dina elever i realtid och sedan låta eleverna jobba vidare med det du delat, både ensamma och i grupp. Det är ett effektivt sätt för grupparbete, och perfekt för hybrida klassrum när många är hemma på grund av sjukdom.

Smartboard som välkomnar alla

Det är såklart en process att lära sig något nytt. Kanske du tycker att det är jobbigt med skärmar och knappar, att veta hur man kopplar ihop datorn och skärmen och sedan får dem att inte krångla. Med en interaktiv skärm, din smartboard, så kan du logga in direkt på skärmen, och behöver ingen dator.

Tänk vad skönt. Det blir mycket lättare för dig och dina kollegor. Du behöver inte gå runt med en dator, utan kan förbereda allt på kontoret, och sedan hittar du allt material på smartboarden, precis som du lämnade det.